แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ระดับ 3) ภาค ข.

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ระดับ 3)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับใช้สอบทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง กรม
รวมข้อสอบเก่า+ใหม่ 1,100 ข้อ พร้อมเฉลย
หลักสูตรการสอบ
– แนวคิดและหลักการของการจัดทำโครงการ
– การเก็บรวบรวมข้อมูล
– การวิเคราะห์นโยบายและนโยบายสาธารณะ
– การประเมินสมรรถนะการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– นโยบาย-แผน-โครงการ
– การวิจัยสังคมศาสตร์เบื้องต้น
– ข่าวความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) 2555-2559
– ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, ข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน, แนวข้อสอบนโยบายและแผน, แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน, แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245