แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ (อำนวยการและสนับสนุน)

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบข้าราชการชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) "นายสิบตำรวจ" กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ทั้งชายและหญิง ข้อสอบปรนัย 150 ข้อ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน (อก.)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

  • ความสามารถทั่วไป (40 ข้อ)
  • ภาษาไทย (25 ข้อ)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเเพื่อสำนักงาน (25 ข้อ)
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (10 ข้อ)
  • ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) (10 ข้อ)
  • สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม (10 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245