แนวข้อสอบมหาบัณฑิตทางบริหารงานยุติธรรม

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบมหาบัณฑิตทางบริหารงานยุติธรรม สำหรับเตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เล่มเดียวครบ!! สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาบัณฑิตทางบริหารงานยุติธรรม

  • ความรู้วิชาการบริหารงานยุติธรรม
  • หลักบริหารงานยุติธรรม งานยุติธรรมแนวใหม่
  • ขบวนการบริหารงานยุติธรรมในคดีอาญา
  • ยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมสมานฉันท์
  • สิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
  • การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
  • พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท