แนวข้อสอบรัฐสภา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ภาค ข.

07

แนวข้อสอบรัฐสภา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

คู่มือเตรียมสอบรัฐสภา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ภาค ข. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบรัฐสภา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ภาค ข.

  • ประวัติรัฐสภา
  • กฎหมาย กฎ ระเบียบ
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
  • กฎหมายและระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินและงบประมาณความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบการเงินการคลัง และสวัสดิการ
  • ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2557
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2557

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245