แนวข้อสอบ รัฐสภา ภาค ก.

แนวข้อสอบรัฐสภา

แนวข้อสอบรัฐสภา

แนวข้อสอบ รัฐสภา ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้จบปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ รัฐสภา ภาค ก.

– ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
– การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน ปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

– ความสามารถด้านเหตุผล
– ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือ ข้อสรุป อย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญญาลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

– ความเข้าใจภาษา
– ทดสอบความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำนหดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

– การใช้ภาษา
– ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245