แนวข้อสอบศาลยุติธรรม 2556 “นิติกรปฏิบัติการ” (ภาค ข.)

สอบศาลยุติธรรม นิติกร

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม 2556 "นิติกรปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบศาลยุติธรรม 2556 สอบนิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม (ภาค ข.) สำหรับผู้จบปริญญาตรี
+แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
+ แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (200 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
+ สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
+ สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
+ สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
+ สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
+ เก็งแนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายอาญา
+ เก็งแนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
+ เก็งแนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
+ เก็งแนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
+ สรุปสาระสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกิจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245