แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน “นักวิชาการ”

สอบ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สอบ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตำแหน่ง นักวิชาการ (งานวิชาการ)  สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สำหรับผู้จบ ปริญญาโท เตรียมสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานด้านวิชาการ)

หลักสูตรการสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานวิชาการ)
+ประวัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
+สำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบขั้นตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนวจ วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ เพื่อบริหารการจัดการ จัดทำรายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของผู้ตรวจการแผ่นดิน
+ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245