แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

19

แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิ ปวส.

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  • ประวัติสำนักงานอัยการสูงสุด
  • พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245