แนวข้อสอบ กทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานธุรการ

02

แนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานธุรการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิ ปวช., ปวส.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานธุรการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานธุรการ

 • ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติกรุงเทพมหานคร
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
  • การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245