แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สอบกรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบ กทม. ตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบ กทม. ตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สอบกรุงเทพมหานคร ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับวุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

ครบตามหลักสูตรการสอบ กทม. 2557

  • ประวัติกรุงเทพมหานคร
  • ความรู้เบื้องต้นด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2548 และกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน
  • การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่จากความรับผิดชอบของตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

กทม เปิดสอบ, กทม เปิดสอบ 2557, กทม เปิดสอบแข่งขัน, กรุงเทพ เปิดสอบ, กรุงเทพ เปิดสอบ 2557, กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2557, กรุงเพทเปิดสอบ 57, งาน กทม, งานราชการ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานราชการ, สอบ กทม 2557, สอบ กทม 57, สอบ กรุงเทพ 2557, สอบ กรุงเทพมหานคร, สอบงาน กทม, สอบงานราชการ, เจ้าพนักงานปกครอง, เปิดสอบ 2557, เปิดสอบ กทม


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245