แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานปกครอง ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

a5

แนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ กทม. (ภาค ข.) ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ข้อสอบล่าสุด ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กทม. (ภาค ข.) ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

  • การจดทะเบียนพินัยกรรมในหน้าที่ การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม ทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
  • การทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งย้าย การแจ้งเกิด การแจ้งตาย เป็นต้น
  • การทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
  • การทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนครอบครัว การทะเบียนชื่อบุคคล เป็นต้น
  • การทะเบียนคนต่างด้าว เช่น การแจ้งย้าย การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เป็นต้น
  • การปกครองท้องที่ตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
  • การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การทำประชามติ
  • พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  • การป้องกันและรักษาความสงบเรียร้อย และความมั่นคงภายใน กทม. เช่น พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กิจการลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245