แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

q4แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ความรู้ความเข้าใจงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่

  • หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ
  • การควบคุมและป้องกันโรค
  • การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน
  • งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานด้านระบาดวิทยา
  • งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิตให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน อาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
  • แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขระดับต่างๆ
  • ความรู้ด้านสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ หลักประกัน สังคม สิทธิผู้ป่วย สิทธิผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และการให้ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245