แนวข้อสอบ กทม. 1/2556 “นักวิชาการพัสดุ”

สอบ กทม. 1/2556 พัสดุแนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556 "เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ" เปิดสอบ กทม. 1/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปวช.,ปวส.)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2553 เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กรแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม และการจัดทำระเบียบพัสดุ การยืมพัสดุ การจำหน่าย
+แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2533 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2536)
+แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมาหนครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
+แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรณกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 และ ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526
+แนวข้อสอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
+แนวข้อสอบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
+แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245