แนวข้อสอบ กทม. 2556 “นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ” (ภาค ข.)

แนวข้อสอบ กทม.แนวข้อสอบ กทม. "นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ" เปิดสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2556,3/2556,4/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปริญญาตรี)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+แนวข้อสอบ กทม. การจัดการและพัฒนาโครงสร้างองค์กร
+แนวข้อสอบ กทม. การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน
+แนวข้อสอบ กทม. การวางแผนกำลังคน
+แนวข้อสอบ กทม. การกำหนดตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระบบการจำแนกตำแหน่ง
+แนวข้อสอบ กทม. การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง
+แนวข้อสอบ กทม. การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
+แนวข้อสอบ กทม. การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
+แนวข้อสอบ กทม. การบรรจุและแต่งตั้ง
+แนวข้อสอบ กทม. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล
+แนวข้อสอบ กทม. การบริหารผลงาน
+แนวข้อสอบ กทม. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
+แนวข้อสอบ กทม. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
+แนวข้อสอบ กทม. การรักษาจรรยาและวินัย
+แนวข้อสอบ กทม. การออกจากราชการ
+แนวข้อสอบ กทม. คุณธรรมและจริยธรรม
+แนวข้อสอบ กทม. เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245