แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 แบบใหม่ (ปริญญาตรี)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. แบบใหม่ 2557 "วุฒิปริญญาตรี" เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)!! เล่มเดียวครบ

สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ที่เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ตั้งแต่วันที่ 4-24 มี.ค. 2557 เล่มเดียวครบทั้ง ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 แบบใหม่ ป.ตรี
วิชาที่สอบมี  3  วิชา (ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
– วิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ข้อสอบความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ข้อสอบภาษาไทย (50 คะแนน) ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
– วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
การใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ จาก TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ดังตารางข้างล่างนี้ ถึงเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบวัดความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น โดยยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบต่อ ก.พ. ในการสอบครั้งนั้น
การทดสอบภาษาอังกฤษ
– TOEFL (คะแนนเต็ม 120) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60
– TOEIC (คะแนนเต็ม 990) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 495
– IELTS (คะแนนเต็ม 9) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4.5
– CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60
– TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500

วิชาความสามารถทั่วไป
+ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
+ ความสามารถด้านเหตุผล
วิชาภาษาไทย
+แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
+แนวข้อสอบการใช้ภาษา
วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245