แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 แบบใหม่ (ปริญญาตรี)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. (ใหม่)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. (ใหม่)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 "ระดับ ปริญญาตรี" เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)!!
สำหรับ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ที่ เล่มเดียวครบทั้ง ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรและวิธีการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 วิชาที่สอบมี 3 วิชา
วิชาความสามารถทั่วไป
+ วิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ประกอบด้วย ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ภาษาไทย (50 คะแนน) ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
+ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 สามารถใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ จาก TOEFL, TOEIC IELTS CU-TEP TU-GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ดังตารางข้างล่างนี้ คือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบวัดความสามารถทั่วไปในครั้งนั้นโดยยื่นหลักฐานรับรงอผลการทดสอบต่อ ก.พ. ในการสอบครั้งนั้น
– การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (คะแนนเต็ม 120) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
– การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนนเต็ม 990) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 495 คะแนน
– การทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (คะแนนเต็ม 9) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
– การทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
– การทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245