แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักบัญชี

แนวข้อสอบ กฟภ.

แนวข้อสอบ กฟภ.

แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง นักบัญชี ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+เก็งข้อสอบล่าสุด สำหรับผู้มีวุฒิ ปริญญาตรี

หลักสูตรการสอบ ภาค ข. แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง นักบัญชี

  • ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • หลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี หลักการบัญชีเบื้องต้น หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  • ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานการเงิน ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
  • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  • แนวข้อสอบกระบวนการบัญชี
  • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชี

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245