แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ภาค ข. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

003แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด ใช้สอบทุกตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

หลักสูตรการสอบกรมพัฒนาที่ดิน ภาค ข. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

  • ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน
  • ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
  • บทบาท หน้าที่ ภารกิจ กรมพัฒนาที่ดิน
  • แผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
  • ยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาทีด่ิน ในแผนฯ ฉบับที่ 11
  • ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245