แนวข้อสอบ กรมพินิจฯ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ใช้ปฏิบัติงาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

005แนวข้อสอบ กรมพินิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ใช้ปฏิบัติงาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบกรมพินิจฯ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ใช้ปฏิบัติงาน

  • ประวัติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
  • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
  • ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
  • ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ.2547
  • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ.2546
  • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245