แนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นักวิชาการพัสดุ ภาค ข.

05

แนวข้อสอบแนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นักวิชาการพัสดุ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นักวิชาการพัสดุ ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นักวิชาการพัสดุ ภาค ข.

  • ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานด้านพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการดำเนินการจัดหาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกียวข้อง
  • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245