แนวข้อสอบ กศน.นักวิชาการศึกษา

แนวข้อสอบ กศน.

แนวข้อสอบ กศน.

แนวข้อสอบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (หน่วยที่ 6) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สรุป+เก็งข้ออสบล่าสุด วุฒิปริญญาตรี

หลักสูตรการสอบ

  • ประวัติ กศน.
  • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
  • พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการ
  • ข้อมูลระบบสารสนเทศ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

 

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245