แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ระดับปฏิบัติการ “ปริญญาตรี”

สอบ ก.พ. ภาค ก. 2556แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 "ระดับปฏิบัติการ" (ปริญญาตรี) ใหม่ล่าสุด สูตรลับฉบับพิเศษ!!

สูตรลับฉบับพิเศษ สำหรับการเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ที่เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 2556
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2556
วิชาความสามารถทั่วไป
+ แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ
+ ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
วิชาภาษาไทย
+แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
+แนวข้อสอบการใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245