แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2556 “ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4” (ตำราทอง)

ธ.ก.ส.แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2556 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ตำแหน่ง "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4" สำหรับผู้จบปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ ธ.ก.ส. 2556
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน)
– แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556
– แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556
วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการัดการเบื้องต้น สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 56
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงาน สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556
– หลักการบริหารที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556

เนื้อหาและเฉลยคำตอบ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดตรงตามหลักสูตรการสอบ ธ.ก.ส. 2556

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง Golden Books Academy


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245