แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ระดับ 3

วุฒิปริญญาตรี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ใหม่ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  • ความรู้เกียวกับการบริหารการจัดการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2555-2559
  • แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2561
  • นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
  • การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


 

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245