แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) 2556

นายร้อยตำรวจ

นายร้อยตำรวจ

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร) สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) 2565 ใหม่ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน
+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบภาษาไทย
+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
-แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
-แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายไฟฟ้าสื่อสาร ทบทวนและฝึกทำแนวข้อสอบด้วยตนเอง เล่มเดียวครบทุกหลักสูตรการสอบ เฉลยแนวข้อสอบและเรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การติวการสอบนายร้อยตำรวจ กว่าสิบปี มีผลงานลูกศิษย์สอบติดมากมาย เฉลยแม่นยำทั้งภาค ก. และภาค ข.

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245