แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ [เล่ม 1]

สายปราบราม และสายสืบสวนสอบสวน ทีมงานของสถาบันติวนิติธนิตที่มีประสบการณ์ รวมรวบและเรียบเรียงโดย อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.

ราคาขาย: 285.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • กฎหมายอาญา
  • บทนิยมสำคัญ
  • เขตอำนาจศาล
  • โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
  • โครงสร้างความรับผิดและโทษ
  • แนวข้อสอบ
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • ผู้เสียหาย
  • สืบสวนสอบสวน
  • เขตอำนาจศาล
  • การฟ้องคดี ถอนฟ้อง และสิทธินำคดีมาฟ้อง
  • คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  • ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
  • การอุทธรณ์และฎีกา
  • ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
  • การอุทธรณ์และฎีกา
  • แนวข้อสอบ
 • พยานหลักฐาน
  • แนวข้อสอบ