แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

คู่มือ แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน นายสิบตำรวจ อำนวยการและสนับสนุน สำหรับ ชาย/หญิง จบ ม.6, ปวช.

หลักสูตรการสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  1. ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ
  2. ภาษาไทย 20 ข้อ
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ
  3. ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) 20 ข้อ
  4. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 20 ข้อ

โดยสถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245