แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ’55

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ประจำปี 2555 รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบใหม่ พร้อมเฉลย ครบทุกเนื้อหาวิชาที่สอบ ตรงหลักสูตรการสอบที่สุด

ราคาขาย: 200.00 บาท

ภายในเล่ม

  • ความสามารถทั่วไป
  • ภาษาไทย
  • กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
  • พ.ร.บ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  • จริยธรรม ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245
ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
ติดต่อที่สถาบันติว SP ACADEMY ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ