แนวข้อสอบ “บุคลากร 3” ทุกหน่วยงาน

แนวสอบบุคลากร 3แนวข้อสอบ "บุคลากร 3" 2556 (ภาค ข.) สำหรับเตรียมสอบงานราชการทุกหน่วยงาน สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ 2556 ตำแหน่ง บุคลากร 3 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี ทุกหน่วยงาน
+แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
+แนวข้อสอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
+แนวข้อสอบการวางแผนกำลังคน
+แนวข้อสอบการออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน
+แนวข้อสอบการสรรหาบุคลากร
+แนวข้อสอบการคัดเลือกบุคคล
+แนวข้อสอบการจำแนกตำแหน่ง
+แนวข้อสอบการพัฒนาบุคคล
+แนวข้อสอบจิตวิทยาการบริหาร
+แนวข้อสอบแนวทางการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
+แนวข้อสอบรางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
+แนวข้อสอบการร้องทุกข์และวินัย
+แนวข้อสอบการออกจากงานและการเกษียณอายุงาน
+แนวข้อสอบองค์กรกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบิรหารงานบุคคล
+แนวข้อสอบอนาคตของการบริหารงานบุคคล
+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติววิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกิจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245