แนวข้อสอบ ปปช. เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ (ภาค ข.)

แนวข้อสอบ ปปช. เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ ปปช. เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ปปช. เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ (ภาค ข.)สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ ปปช. เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ (ภาค ข.)
– ประวัติ ป.ป.ช.
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทย
– ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
– ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมและการศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคระาห์และป้องกันการทุจริต
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
– ความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายข้อสอบ ธกส 2557, คู่มือ ธกส 57, ชีท ธกส 57, ตำรา ธกส 57, ธกส เปิดสอบ 2557, ภาค ข. ธกส, หนังสือ ธส, แนวข้อสอบ ธกส 57

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245