แนวข้อสอบ ป.ป.ส. วิเคราะห์นโยบายและแผน 2556

แนวข้อสอบ ปปส.

แนวข้อสอบ ปปส.

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ ป.ป.ส.
ประวัติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สรุป+แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ล่าสุด
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง
2. แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน การจัดทำแผน โครงการและการบริหารแผนการ โครงการ
3. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
4. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
5. แนวข้อสอบทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245