แนวข้อสอบ ป.ป.ส. วิเคราะห์นโยบายและแผน คู่มือสอบ ป.ป.ส. 2556

แนวข้อสอบ ป.ป.ส.แนวข้อสอบ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน" สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ
– แนวข้อสอบการทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจหรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน การจัดทำแผน/โครงการ และการบริหารแผนงาน/โครงการ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
– แนวข้อสอบพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 350 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245