แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ตำแหน่ง “นักสืบสวนสอบสวน” ภาค ข.

สอบ ปปส.แนวข้อสอบ ป.ป.ส. 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง "นักสืบสวนสอบสวน" สำหรับผู้สมัครสอบ ป.ป.ส. มีคุณวุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ ป.ป.ส. 2556
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
– แนวข้อสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับสอบ ปปส.
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติว นิติธนิต อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245