แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

b1

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) สรุป+ข้อสอบเก่าชุดล่าสุด

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

 • วิชาความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการคิดหาความสัพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
  • การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
 • วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245