แนวข้อสอบ ภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ

spbook02-13

แนวข้อสอบ ภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ 

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ

 • วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3
 • โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • ความสัมพันธ์และตัวเลขที่ควรสาม
 • ตัวอย่างการแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปแบบต่างๆ
 • โจทย์อนุกรม
 • โจทย์อุปมา-อุปไมย และสรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
 • โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
 • โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 • วิธีการพิจารณาแก้ไขปัญหาโจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 • ความหมายใช้คำหรือกลุ่มคำ
 • ข้อสอบเติมคำ-กลุ่มคำลงในช่องว่าง
 • ข้อสอบราชาศัพท์
 • แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 • ความบกพร่องของประโยค
 • ข้อสอบการอ่านเอาความ การทำความเข้าใจบทความ
 • แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง
 • แนวข้อสอบความสัมพันธ์
 • แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.

ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245