แนวข้อสอบ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

01

นวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 11 มาตรฐานครู ตรงตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 11 มาตรฐานครู ตรงตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 11 มาตรฐานครู ตรงตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด

 • ความเป็นครู
 • ปรัชญาการศึกษา
 • ภาษาและวัฒนธรรม
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • หลักสูตร
 • การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารนเทศทางการศึกษา
 • การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

เราคืออันดับ 1 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกระดับ และเปิดติวข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245