แนวข้อสอบ ศาลยุติธรรม “นิติกรปฏิบัติการ”

สอบศาลยุติธรรม นิติกร

แนวข้อสอบ ศาลยุติธรรม 2556 (นิติกรปฏิบัติการ) สำหรับผู้จบปริญญาตรี สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ ศาลยุติธรรม นิติกรปฏิบัติการ
แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
– แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (200 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบความรู้เีก่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนิติกร

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา ศาลยุติธรรม,แนวข้อสอบ,ตำรา,คู่มือ,นิติกรปฏิบัติการ,2556,56,สอบศาลยุติธรรม,

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245