แนวข้อสอบ สกย. ภาค ก.+ข. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

q1แนวข้อสอบ สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ภาค ก.+ข. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ภาค ก. ทดสอบความรู้ความสามารถวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยจับประเด็นจากข้อมูลหรือข้อความทางการเมือง การวิเคราะห์หาเหตุผล แล้วให้สรุปความ อุปมาอุปไมย โดยอาศัยความรู้ทั่วไปคิดเหตุผลด้วยตัวเลข และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft office

ภาค ข. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเลขานุการและระบเียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245