แนวข้อสอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปฏิรูปที่ดิน ภาค ก.+ข.

 
แนวข้อสอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการแนวข้อสอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปฏิรูปที่ดิน ภาค ก.+ข.

แนวข้อสอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการแนวข้อสอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปฏิรูปที่ดิน ภาค ก.+ข.

แนวข้อสอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปฏิรูปที่ดิน ภาค ก.+ข.
วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดิน ภาค ก.+ข.

  • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
  • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
  • ความรู้เกี่วกับการบริหารจัดการและการพัฒนาภาคชนบท
  • ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
    • เกี่ยวกับการใช้ภาษา การเรียงความ การย่อความ รวมถึงการสรุปสาระสำคัญของเอกสารต่างๆ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245