แนวข้อสอบ สศช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

q2แนวข้อสอบ สศช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สรุป+ข้อสอบล่าสุด สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท

หลักสูตรการสอบ สศช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  • ประวัติ ส.น.ง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทั้งในสว่นหลักการทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไป
  • บทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • สรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245