แนวข้อสอบ สอบเข้า ปริญญาโท ม.ราม บธ.ม. สาขา การตลาด

แนวข้อสอบ ป.โท

แนวข้อสอบ ป.โท

แนวข้อสอบ สอบเข้าเรียนต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง "บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด"  สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

ครบตามหลักสูตรการสอบ เพื่อสอบเข้า ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • ความรู้หลักการตลาด การตลาดสมัยใหม่
  • แนวความคิดทางการตลาด
  • วิเคราะห์การตลาด แนวโน้มการตลาด
  • การตลาดยุคใหม่ ระบบสารสนเทศทางการตลาด
  • กลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
  • ความสำคัญของการตลาด
  • แนวข้อสอบอัตนัย ความรู้เรื่องการตลาด

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการตลาด แนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุด

ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

ปริญญาโท, ป.โท, นิติศาสตร์,น.ม.,ตำราทอง, 2556, กฎหมายอาญา,กฎหมายเอกชน,กฎหมายมหาชน,แนวข้อสอบ,หนังสือ,คู่มือสอบเข้า

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245