แนวข้อสอบความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์/การคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณ

32

แนวข้อสอบความสามารถทางด้าน มิติสัมพันธ์/การคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณ

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นเด็กเล็ก: อนุบาล, ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ความสามารถทางด้าน มิติสัมพันธ์/การคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณ

หลักสูตรการสอบ ความสามารถทางด้าน มิติสัมพันธ์/การคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณ

 • ความพร้อมทางด้านมิติสัมพันธ์/การคิดวิเคราะห์/การคำนวณ
 • ทักษะการเรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์
 • พัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้
 • เสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเชาว์ปัญญา

31

แนวข้อสอบความสามารถทางด้าน เชาว์ปัญญา

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นเด็กเล็ก: อนุบาล, ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ความสามารถทางด้าน เชาว์ปัญญา

หลักสูตรการสอบ ความสามารถทางด้าน เชาว์ปัญญา

 • ความพร้อมทางด้านเชาว์ปัญญา
 • ทักษะด้านเชาว์ปัญญา
 • เสริมพื้นฐานการเรียนรู้จากง่ายไปยาก
 • ฝึกคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ความสามารถทางด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การใช้วิจารณญาณ

30

แนวข้อสอบความสามารถทางด้าน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้วิจารณญาณ การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นเด็กเล็ก: อนุบาล, ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ความสามารถทางด้าน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้วิจารณญาณ การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

หลักสูตรการสอบ ความสามารถทางด้าน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้วิจารณญาณ การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 • ความพร้อมทางด้านการใช้วิจารณญาณ
 • การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 • ทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้รอบด้าน
 • การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสรุปเหตุผล การใช้วิจารณญาณ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

29

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม New!!

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 • ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ข้อสอบ O-NET และข้อสอบ Las จากเขตพื้นที่การศึกษา
 • ข้อสอบสังคมศึกษา รุ่นใหม่ ปัจจุบัน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

28

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชา วิทยาศาสตร์ New!!

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 • ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เข้า ม.1
 • ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ประถม 6
 • ข้อสอบแข่งขันสมาคมวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท.
 • ข้อสอบ O-NET และข้อสอบ Las

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

27

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชา ภาษาอังกฤษ New!!

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชา ภาษาอังกฤษ เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ม.1

 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 • ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ English Program
 • ข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าโรงเรียนสาธิต
 • ข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าโรงเรียนรัฐบาล
 • ข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
 • ข้อสอบภาษาอังกฤษ รุ่นใหม่ล่าสุด

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชาภาษาไทย

26

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชา ภาษาไทย New!!

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชา ภาษาไทย เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ วิชา ภาษาไทย ม.1

 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 • ข้อสอบวิชา ภาษาไทยจากสนามสอบต่างๆ
 • ข้อสอบ O-NET และข้อสอบ Las เขตพื้นที่การศึกษา
 • ข้อสอบภาษาไทยจาก ร.ร.สาธิต และ ร.ร.รัฐบาล
 • ข้อสอบแข่งขันความเป็นเลิศของวิชาภาษาไทย

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์

25

รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชา คณิตศาสตร์ New!!

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ รวมแนวข้อสอบเก่า ม.1 วิชา คณิตศาสตร์ เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ม.1

 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
 • ข้อสอบ O-NET ระดับประถมศึกษา
 • ข้สออบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ Las เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษษ รุ่นใหม่ล่าสุด

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

24

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชา ภาษาอังกฤษ

คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ครบทุกสาระตามหลักสูตรแกนกลาง

วิชา ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.1 ประกอบด้วย

 • ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาและวัฒนธรรม
 • ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

23

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชา สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชา สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ครบทุกสาระตามหลักสูตรแกนกลาง

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สอบเข้า ม.1 ประกอบด้วย

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • เศรษฐศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

22

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชา วิทยาศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชา วิทยาศาสตร์ ครบทุกสาระตามหลักสูตรแกนกลาง

วิชา วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 ประกอบด้วย

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารและสมบัติของสาร
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย

21

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชา ภาษาไทย

คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย ครบทุกสาระตามหลักสูตรแกนกลาง

วิชา ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 ประกอบด้วย

 • การอ่าน
 • การเขียน
 • การฟัง การดู และการพูด
 • หลักการใช้ภาษาไทย
 • วรรณคดีและวรรณกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์

20

เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชา คณิตศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิชา คณิตศาสตร์ ครบทุกสาระตามหลักสูตรแกนกลาง

วิชา คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 ประกอบด้วย

 • จำนวนและการดำเนินการ
 • การวัด
 • เรขาคณิต
 • พีชคณิต
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
 • ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล

09

แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นเด็กเล็ก: อนุบาล, ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ความสามารถทางด้านเหตุผล

หลักสูตรการสอบ ความสามารถด้านเหตุผล เชาว์ปัญญา

 • ความพร้อมทางการเรียนด้านเหตุผล
 • ทักษะทางเชาว์ปัญญาทางด้านเหตุผล
 • ทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์
 • ทักษะความสามารถด้านเหตุผล
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • ความคิดรวบยอดด้านเหตุผล

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา

08

แนวข้อสอบความสามารถทางด้าน ภาษา

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นเด็กเล็ก: อนุบาล, ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ความสามารถทางด้าน ภาษา

หลักสูตรการสอบ ความสามารถทางด้าน ภาษา

 • ความพร้อมทางด้านภาษา
 • ทักษะด้านเชาว์ปัญญาทางด้านภาษา
 • ทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์
 • ทักษะความสามารถด้านภาษา

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ความสามารถด้านจำนวน ตัวเลข/คณิตศาสตร์

07

แนวข้อสอบความสามารถทางด้าน จำนวน ตัวเลข/คณิตศาสตร์

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นเด็กเล็ก: อนุบาล, ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ความสามารถทางด้าน จำนวน ตัวเลข/คณิตศาสตร์

หลักสูตรการสอบ ความสามารถทางด้าน จำนวน ตัวเลข/คณิตศาสตร์

 • ความพร้อมทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์
 • ความรู้ลึกเชิงจำนวน การจินตนาการเชิงจำนวน
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • เหตุผลทางคณิตศาสตร์
 • ความคิดรวบยอด ความเข้าใจ คณิตศาสตร์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1แนวข้อสอบเข้า ม. 1 เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
+แนวข้อสอบภาษาไทย
+แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
+แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 ภาษาไทย

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 ภาษาไทยแนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชา ภาษาไทย เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+ข้อสอบวิชาภาษาไทย
+ข้อสอบ O-NET ข้อสอบ Las เขตพื้นที่การศึกษา
+ข้อสอบภาษาไทยจาก ร.ร.สาธิต และ ร.ร.รัฐบาล
+ข้อสอบแข่วขันความเป็นเลิศของวิชาภาษาไทย
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชา คณิตศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 คณิตศาสตร์แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชา คณิตศาสตร์ เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
+ข้อสอบ O-NET ระดับประถมศึกษา
+ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
+ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ Las เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
+ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รุ่นใหม่ล่าสุด
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

สอบเข้า ม.1 ภาษาอังกฤษแนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
+ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประถม 6
+ข้อสอบแข่งขันสมาคมวิทยาศาสตร์
+ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท.
+ข้อสอบ O-NET และข้อสอบ Las
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245