แนวข้อสอบ TOEIC ภาษาอังกฤษ ป.โท ทุกสถาบัน

011แนวข้อสอบ TOEIC ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ทุกสถาบัน UPDATE!! ล่าสุด!!

(Test of English for International Communication) ข้อสอบ TOEIC แบบ Multiple choice 200 ข้อ 990 คะแนน

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ TOEIC ภาษาอังกฤษ ป.โท ทุกสถาบัน

เฉลยคำตอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ละเอียดเข้าใจง่าย

ทดสอบภาษาพูดสำหรับใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

– Conversation Structure
– Reading Comprehension

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ป.โท ม.ราม นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายภาษีอากร

คู่มือสอบ ป.โท รามคำแหง

คู่มือสอบ ป.โท รามคำแหง

แนวข้อสอบ สอบเข้าเรียนต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง "นิติศาสตรมหาบัณฑิต เอก กฎหมายภาษีอากร" สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

ครบตามหลักสูตรการสอบ เพื่อสอบเข้า ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก กฎหมายภาษีอากร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

หลักสูตรเนื้อหาการสอบ

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
 • ฐานภาษี อัตราภาษี
 • ประมวลรัษฎากร
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สรุปกฎหมายภาษีอากร
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • กฎหมายภาษีอากร
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
 • การคำนวณภาษีเงินได้
 • ภาษีธุรกิจ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขาวิชาเอก กฎหมายภาษีอากร แนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุด

ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

ปริญญาโท, ป.โท, นิติศาสตร์,น.ม.,ตำราทอง, 2556, กฎหมายอาญา,กฎหมายเอกชน,กฎหมายมหาชน,แนวข้อสอบ,หนังสือ,คู่มือสอบเข้า

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ป.โท ม.ราม นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ

คู่มือสอบ ป.โท รามคำแหง

คู่มือสอบ ป.โท รามคำแหง

แนวข้อสอบ สอบเข้าเรียนต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง "นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายระหว่างประเทศ" สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

ครบตามหลักสูตรการสอบ เพื่อสอบเข้า ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก กฎหมายระหว่างประเทศ

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
 • สรุปหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญา
 • ความรู้เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ
 • แนวข้อสอบ ข้อสอบ กฎหมายระหว่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขาวิชาเอก กฎหมายระหว่างประเทศ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุด

ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

ปริญญาโท, ป.โท, นิติศาสตร์,น.ม.,ตำราทอง, 2556, กฎหมายอาญา,กฎหมายเอกชน,กฎหมายมหาชน,แนวข้อสอบ,หนังสือ,คู่มือสอบเข้า

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบมหาบัณฑิตทางบริหารงานยุติธรรม

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบมหาบัณฑิตทางบริหารงานยุติธรรม สำหรับเตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เล่มเดียวครบ!! สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาบัณฑิตทางบริหารงานยุติธรรม

 • ความรู้วิชาการบริหารงานยุติธรรม
 • หลักบริหารงานยุติธรรม งานยุติธรรมแนวใหม่
 • ขบวนการบริหารงานยุติธรรมในคดีอาญา
 • ยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมสมานฉันท์
 • สิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
 • การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
 • พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท

แนวข้อสอบ สอบเข้า ปริญญาโท ม.ราม บธ.ม. สาขา การตลาด

แนวข้อสอบ ป.โท

แนวข้อสอบ ป.โท

แนวข้อสอบ สอบเข้าเรียนต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง "บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด"  สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

ครบตามหลักสูตรการสอบ เพื่อสอบเข้า ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • ความรู้หลักการตลาด การตลาดสมัยใหม่
 • แนวความคิดทางการตลาด
 • วิเคราะห์การตลาด แนวโน้มการตลาด
 • การตลาดยุคใหม่ ระบบสารสนเทศทางการตลาด
 • กลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • ความสำคัญของการตลาด
 • แนวข้อสอบอัตนัย ความรู้เรื่องการตลาด

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการตลาด แนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุด

ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

ปริญญาโท, ป.โท, นิติศาสตร์,น.ม.,ตำราทอง, 2556, กฎหมายอาญา,กฎหมายเอกชน,กฎหมายมหาชน,แนวข้อสอบ,หนังสือ,คู่มือสอบเข้า

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สอบเข้า ปริญญาโท “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”

นิติศาสตร ป.โทแนวข้อสอบ สอบเข้าเรียนต่อ ปริญญาโท "นิติศาสตรมหาบัณฑิต" 2556 สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

ครบตามหลักสูตรการสอบ เพื่อสอบเข้า ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
– แนวข้อสอบ กฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบ กฎหมายเอกชน
– แนวข้อสอบ กฎหมายมหาชน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) แนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุด

ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

ปริญญาโท, ป.โท, นิติศาสตร์,น.ม.,ตำราทอง, 2556, กฎหมายอาญา,กฎหมายเอกชน,กฎหมายมหาชน,แนวข้อสอบ,หนังสือ,คู่มือสอบเข้า

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต RU มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์

แนวข้อสอบปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต RU มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทดสอบศักยภาพ
RGRE : RAMKHAMHAENG Graduate Record Examination
1. ความสามารถในวิชาชีพ (Advanced Test)
2. ความสามารถทางภาษา (Verbal Ability)
3. ความสามารถเชิงปริมาณ (Quantitative Ability)
4. ความสามารถด้านเหตุผล
5. ความถนัดเฉพาะสาขา

การทดสอบ RU-TEST

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต RU มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

แนวข้อสอบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต RU มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทดสอบศักยภาพ
RGRE : RAMKHAMHAENG Graduate Record Examination
1. ความสามารถในวิชาชีพ (Advanced Test)
2. ความสามารถทางภาษา (Verbal Ability)
3. ความสามารถเชิงปริมาณ (Quantitative Ability)
4. ความสามารถด้านเหตุผล
5. ความถนัดเฉพาะสาขา

การทดสอบ RU-TEST

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต RU มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท รัฐศาสตร์

ปริญญาโท รัฐศาสตร์

แนวข้อสอบปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต RU มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทดสอบศักยภาพ
RGRE : RAMKHAMHAENG Graduate Record Examination
1. ความสามารถในวิชาชีพ (Advanced Test)
2. ความสามารถทางภาษา (Verbal Ability)
3. ความสามารถเชิงปริมาณ (Quantitative Ability)
4. ความสามารถด้านเหตุผล
5. ความถนัดเฉพาะสาขา

การทดสอบ RU-TEST

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ MBA บริหารธุรกิจ ปริญญาโท ม.รามคำแหง

ป.โท MBA รามคำแหงแนวข้อสอบ MBA บริหารธุรกิจ ปริญญาโท ม.รามคำแหง RU
Master of Business Administration ใหม่ล่าสุด!!
การทดสอบศักยภาพ
RGRE : RAMKHAMHAENG Graduate Record Examination
1. ความสามารถในวิชาชีพ (Advanced Test)
2. ความสามารถทางภาษา (Verbal Ability)
3. ความสามารถเชิงปริมาณ (Quantitative Ability)
4. ความสามารถด้านเหตุผล
5. ความถนัดเฉพาะสาขา

การทดสอบ RU-TEST

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.โท

ภาษาอังกฤษ ป.โทแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.โท ENGLISH For MASTER Degree
ระดับปริญญาโททุกสถาบัน
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
Part 1: Writing Ability
Part 2: Vocabulary
Part 3: Readign Comprehension
สำหรับผู้ที่ต้องการ
+ สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
+ สอบ TOEIC,TOEFL,GMAT
+ สอบชิงทุน
+ ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245