แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พนักงานช่างไฟฟ้า

a09

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พนักงานช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.) ภาค ข. ภาคความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พนักงานช่างไฟฟ้า  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พนักงานช่างไฟฟ้า

 • ทฤษฎีไฟฟ้า
 • การอ่าน-เขียนแบบไฟฟ้า
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
 • พื้นฐานทางวิศวกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เลขานุการ 4

a01

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เลขานุการ 4 (วุฒิปริญญาตรี)

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เลขานุการ 4 วุฒิปริญญาตรี  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เลขานุการ 4

 • ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
 • ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
 • ความรู้เรื่องงานเลขานุการ
 • ความรู้เรื่องงานจัดการ
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นักบริหารงานพัสดุ4

a10

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นักบริหารงานพัสดุ 4 วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นักบริหารงานพัสดุ 4  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นักบริหารงานพัสดุ 4 วุฒิปริญญาตรี

 • ประวัติ วิสัยทัศน์ การไฟฟ้านครหลวง
 • ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 • ความเข้าใจภาษา หลักภาษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • วิชาเฉพาะตำแหน่ง
  • การบัญชีทั่วไป
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  • ความรู้ทั่วไปในการบรหารงาน การจัดซื้อ-จัดจ้าง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วิศวกรไฟฟ้า4

a12

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วิศวกรไฟฟ้า 4

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วิศวกรไฟฟ้า 4 ภาค ข. วิชาเฉพาะตำแหน่ง  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วิศวกรไฟฟ้า4

 • ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
 • Power system & Electrical Design
 • Electric Power System Analysis
 • Electric System Design
 • Electric Circuit Theory
 • Transmission & Distribution System
 • Transformer
 • High Voltage Engineering
 • Substation & Protection
 • Electrical Instrument and Measurements
 • ระบบกำลังไฟฟ้าและการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
 • การออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
 • ระบบส่งกำลังไฟฟ้าและระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • วิศวกรรมแรงสูง
 • สถานีไฟฟ้าย่อย
 • เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

b6

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ

หลักสูตรการสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ

 • ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 • การวัดคุณลักษณะ (Personality Test)
 • ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 • คอมพิวเตอร์
 • สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Core competency)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

b4

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด เล่มเดียวครบ!!

หลักสูตรการสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
  • ภาษาอังกฤษ (English Test)
  • ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
 • วิชาเฉพาะด้าน
  • ความรู้ การวางแผน การเขียนโครงการ
  • แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักปฏิบัติงานเทคนิค

14

นวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.) ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.) วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก.+ข.) เล่มเดียวครบ สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.) ภาค ก.+ข.

 • ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • ความถนัดทางวิชาชีพ
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งนักปฏิบัตงานเทคนิค

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

เราคืออันดับ 1 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกระดับ และเปิดติวข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. นักบริหารงานทั่วไป

13

นวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักบริหารงานทั่วไป ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก.+ข.) เล่มเดียวครบ สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักบริหารงานทั่วไป ภาค ก.+ข.

 • ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • ความถนัดทางวิชาชีพ
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

เราคืออันดับ 1 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกระดับ และเปิดติวข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง พนักงานธุรการ

12

นวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พนักงานธุรการ 3 ภาค ข. วุฒิ ปวส.

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พนักงานธุรการ3 วุฒิ ปวส. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เล่มเดียวครบ สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พนักงานธุรการ 3 ภาค ข.

 • ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
 • ความรู้ทั่วไปด้านธุรการ งานสารบรรณ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการที่ดี
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
 • เล็งแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

เราคืออันดับ 1 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกระดับ และเปิดติวข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง ภาค ก.

สอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

สอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ ภาค ก. การไฟฟ้านครหลวง เหมาะสำหรับใช้สอบเข้า กฟน ตรงตามหลักสูตรใหม่

หลักสูตรการสอบ กฟน 2557 การไฟฟ้านครหลวง 2557

 • ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การไฟฟ้า กฟน.
 • ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 • ความเข้าใจภาษา หลักภาษา
 • ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 ทุกตำแหน่งต้องสอบ

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแนวข้อสอบ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด ฉบับปรับปรุงใหม่

ครบตามหลักสูตรการสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ. 2556
– แนวข้อสอบ ประวัติ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่
– พระราชบัญญัติ กฟผ. ประวัติการไฟฟ้าไทย
– วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
– ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– ภาษาอังกฤษแนว TOEIC
กฟผ., การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,2556,แนวข้อสอบ, ข้อสอบเก่า,ชีท,หนังสือ,คู่มือ,สอบ กฟผ., กฟผ.รับสมัคร,สมัครงาน กฟผ.

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


สำหรับเตรียมสอบ กฟผ. ที่รับสมัครสอบ 2556 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบ เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบที่มีเวลาน้อย เพิ่มความมั่นใจในการสอบ กฟผ. 2556 แนวข้อสอบ การไฟฟ้า 2556 ตรงตามหลักสูตรการสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) “วิศวกรไฟฟ้า” ล่าสุด!!

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) "วิศวกรไฟฟ้า" ความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี ล่าสุด!!

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) “พนักงานบัญชี” ภาค ข. ล่าสุด!!

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) "พนักงานบัญชี" ความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ ปวส. ล่าสุด!!

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) ความรู้ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) ความรู้ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ ล่าสุด!!

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อ สอบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) “พนักงานช่างไฟฟ้า” ภาค ข. ล่าสุด!!

แนวข้อ สอบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) "พนักงานช่างไฟฟ้า" ความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ ปวส. ล่าสุด!!

อ่านเพิ่มเติม