แนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ วิชาเอกพลศึกษา

b-01

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ วิชาเอกพลศึกษา

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ วิชาเอกพลศึกษา  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ วิชาเอกพลศึกษา

 • ความสำคัญของพลศึกษา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • หลักทั่วไปในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 • จิตวิทยาการกีฬา
 • กีฬาโอลิมปิก
 • ความรู้เกี่ยวกับร่างกายและการเคลื่อนไหว
 • การออกกำลังกาย กิจกรรมออกกำลังกาย และกีฬา
 • สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬา
 • ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน (วิชาเอก)
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จุดประสงค์การเรียนการสอน
 • ตัอย่างแนวข้อสอบ หลักการสอน-หลักการเรียนการสอน
 • แนวข้อสอบ วิชาเอก : พลศึกษา

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ กศจ. (ภาค ก.) ทุกเอกต้องสอบ

b-02

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ กศจ. (ภาค ก.) ทุกเอกต้องสอบ

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ กศจ. (ภาค ก.) ทุกจังหวัด ทุกวิชาเอกต้องสอบ ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ กศจ. (ภาค ก.) ทุกเอกต้องสอบ

 • สอบรับราชการครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ปีนี้
 • สรุป-ย่อ เนื้อหาแนวข้อสอบ-เก็งสรุปข่าวความรอบรู้
 • เก็งแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สทศ.(ครูคืนถิ่น)

a08

แนวข้อสอบแนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชติ (สทศ.) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) วุฒิ ป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบ สทศ.(ครูคืนถิ่น) สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบ สทศ.(ครูคืนถิ่น)

 • รูปแบบการประกันการมีงานทำ
 • วิชาภาษาไทย (45 ข้อ)
 • วิชาภาษาอังกฤษ (41 ข้อ)
 • วิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (25 ข้อ)
 • แนวข้อสอบบูรณาการ การอ่านและการเขียน พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

a14

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ภาค ข.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • สาระเพื่อชีวิต
 • แรงและพลังงาน
 • ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ
 • แนวข้อสอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

a15

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
 • ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 • จุดประสงค์การเรียนการสอน
 • แนวข้อสอบวิชาเอก : วิชาเฉพาะวุฒิ
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบ หลักการสอน-หลักการเรียนการสอน
 • แนวข้อสอบ การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบธุรการโรงเรียน

14

แนวข้อสอบธุรการโรงเรียน เล่มเดียวครบ สรุปข้อสอบล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบธุรการโรงเรียน ใหม่ล่าสุด วุฒิปริญญาตรี

หลักสูตรการสอบธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญาตรี

 • ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ข้อสอบภาษาไทย
 • ข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
 • สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
 • สรุประเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับพัสดุ
 • ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
 • ข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 • ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office
 • ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก.

33

นวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

คู่ มือเตรียมสอบเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกตำแหน่งต้องสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ภาค ก.)

 • ความรอบรู้
 • ความรู้เรื่องการเมือง ครม. ปรับใหม่ล่าสุด
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 • ความสามารถทั่วไป
 • การคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านภาษาไทย
 • ความสามารถด้านเหตุผลในการคิดหาเหตุผล อุปมา อุปไมย
 • ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย คุณธรรม จริยธรรม และอุดรมการของความเป็นครู ฯลฯ

02

นวข้อสอบความรู้ความเข้าใจ คุณธรรมจริยธรรม และอุดมการของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ใหม่ ภาค ก. (50 คะแนน) ทุกเอกต้องสอบ สรุปข้อสอบใหม่ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการครู ความรู้ความเข้าใจ คุณธรรมจริยธรรม และอุดมการของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ใหม่ ภาค ก. (50 คะแนน)  สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบความรู้ความเข้าใจ คุณธรรมจริยธรรม และอุดมการของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ใหม่ ภาค ก. (50 คะแนน)

 • คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
 • มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 • มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
 • มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน 15 มราตรฐาน 65 ตัวบงชี้

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

เราคืออันดับ 1 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกระดับ และเปิดติวข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

แนวข้อสอบ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

01

นวข้อสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 11 มาตรฐานครู ตรงตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 11 มาตรฐานครู ตรงตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 11 มาตรฐานครู ตรงตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด

 • ความเป็นครู
 • ปรัชญาการศึกษา
 • ภาษาและวัฒนธรรม
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • หลักสูตร
 • การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารนเทศทางการศึกษา
 • การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

เราคืออันดับ 1 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกระดับ และเปิดติวข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวสอบครู สพฐ. ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558

ติวสอบครู สพฐ. ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558

ติวเข้มเตรียมสอบ

ครู สพฐ. ครั้งที่ 2/2558

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

รับสมัครวันที่ 14-20 ก.ย. 58 | สอบวันที่ 10,11 ต.ค. 58

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

เริ่มติวรอบ 2 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 58 ติวถึงสอบ

โดยทีมอาจารย์ด้านนี้โดยตรง


พิเศษสุด!! ติวสรุปเจาะข้อสอบ ครูผู้ช่วย

วันที่ 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 58

จองด่วน!! รับจำนวนจำกัด!!

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ชุดเจาะข้อสอบ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา
"
ชุดเจาะข้อสอบ"
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

 • หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
 • หลักากรสอนที่เน้นการสอนวิเคราะห์และ
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • การพัฒนาผู้เรียน
 • การบริหารจัดการชั้นเรียน
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • การวัดและประเมินผล

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สรุปเนื้อหาข้อสอบ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา

"สรุปเนื้อหาข้อสอบ"
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

 • หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
 • หลักากรสอนที่เน้นการสอนวิเคราะห์และ
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • การพัฒนาผู้เรียน
 • การบริหารจัดการชั้นเรียน
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • การวัดและประเมินผล

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูกทม. วิชาความรอบรู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูกทม. วิชาความรอบรู้

นวข้อสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้

 • ประวัติ กทม. และความรู้เกี่ยวกับ คสช.
 • ข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายรัฐบาล และของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 • กฎหมาย (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร กรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

ติวสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

ติวสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

นวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

 • นโยบายของรัฐบาล
 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
 • ความรู้เกี่ยวกับกวงการศึกษา
 • คณะรัฐมนตรี รับบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกคนที่ 29)
 • รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบาย คสช.
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ความรู้ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • อาชีพเป็นอาชีพชั้นสูง
 • คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
 • แนวข้อสอบความประพฤติและภาคปฏิบัติวิชาชีพครู

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ (+สรุปเนื้อหา)

580313a10นวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พ.ร.บ.จัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 • กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สพฐ.
 • ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานวิชาชีพครู

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู + สรุปเนื้อหา (11 มาตรฐาน) ตรงตามหลักสูตรการสอบ (ปรับปรุงใหม่ล่สุด) แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

 • ความเป็นครู
 • ปรัชญาการศึกษา
 • ภาษาและวัฒนธรรม
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • หลักสุตร
 • การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา
 • การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

การ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นการทดสอบเพื่อให้ได้ ใบอนุญาตประกอบการสอน/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อใช้ในการสมัครสอบแข่งขันบรรจุ สอบครูผู้ช่วย สอบครู กทม. สอบครูเทศบาล สอบครู กศน. และครูทุกสังกัด เมื่อสอบผ่านครบทั้ง 11 มาตรฐาน

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร ภาค ก.

สอบครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร

สอบครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร (100 คะแนน)

– วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลเหตุผล (25 คะแนน)

– วิชาภาษาไทย (25 คะแนน)

– วิชาความรู้พื้นบานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)
– ระเบีบบริหารราชการแผ่นดิน
– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
– พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– พ.ร.บ.จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
– วินัย การรักษาวินัย
– ระเบียบว่าด้วยการลา

– กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
– พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านการพัฒนาการศึกษา
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ประกาศาคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
– ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย (ครู กทม.)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม.

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ครู กทม.) วิชาความรอบรู้ แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 75 คะแนน สำหรับผู้จบปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม. ครู กทม.

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 • กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  • กฎหมายว่าด้วยกฎระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย การเงินและบัญชี

สอบครูผู้ช่วย

สอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกการเงินและบัญชี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย
+ความหมายการบัญชี
+รูปแบบของกิจการ
+ข้อสมมติทางการบัญชี
+หลักการบัญชี
+หลักการบัญชีคู่
+หมวดบัญชีและสมการบัญชี
+สมการบัญชี
+วงจรบัญชี
+บัญชีแยกประเภท
+ระบบบัญชีคู่
+การบันทึกบัญชี
+การบันทึกรายการปิดบัญชี
+การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ
+การคำนวณราคาทุน
+การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ
+สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
+การคิดค่าเสื่อมราคา
+หนี้สิน
+เครื่องมือวัดความสามารถในการชำระหนี้
+ส่วนของเจ้าของและกำไรส่วนเกิน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย สรุป+ข้อสอบ หนังสือ-คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
– แนวข้อสอบ หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
– แนวข้อสอบ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
– แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
– แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน
– แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน
– แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา
– แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
– แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: SP ACADEMY

 


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายข้อสอบ ธกส 2557, คู่มือ ธกส 57, ชีท ธกส 57, ตำรา ธกส 57, ธกส เปิดสอบ 2557, ภาค ข. ธกส, หนังสือ ธกส, แนวข้อสอบ ธกส 57

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245