แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวนบุคคลภายนอก ป.ตรี

15

แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวน บุคคลภายนอก ป.ตรี "เล่มเดียวครบ"

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวน บุคคลภายนอก ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวน บุคคลภายนอก ป.ตรี

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
  • ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ
  • ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 25 ข้อ
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 25 ข้อ
  • กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) จำนวน 20 ข้อ
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 จำนวน 10 ข้อ
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ
  • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จำนวน 10 ข้อ
   • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
   • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   • พระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 280 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ พนักงานสอบสวน

02

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ พนักงานสอบสวน บุคคลภายนอก "เจาะข้อสอบ"

คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ พนักงานสอบสวน ใหม่ล่าสุด "เจาะข้อสอบ"

หลักสูตรการสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ พนักงานสอบสวน "เจาะข้อสอบ"

 • คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กฎ ก.ตร.ที่เกีย่วข้อง และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
 • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก รองสว. ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน

01

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก รองสว. ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน บุคคลภายนอก "ชุดดักเก็งข้อสอบ"

คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก รองสว. ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน ใหม่ล่าสุด "เล่มเดียวครบ"

หลักสูตรการสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก รองสว. ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน

 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายลักษณะพยาน ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
 • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวเข้ม..เตรียมสอบนายสิบตำรวจ 2558 สายอำนวยการสนับสนุน กลุ่มงานเทคนิค

ติวสอบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน กลุ่มงานเทคนิค

ติวเข้ม..เตรียมสอบ

นายสิบตำรวจ 2558

สายอำนวยการสนับสนุน กลุ่มงานเทคนิค

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

(สอบ 29 พ.ย. 58)

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ รอง สว. นักวิทยาศาสตร์ สบ.1 (สาขาจิตวิทยาคลีนิก)

57120617

นวข้อสอบตำรวจ รอง สว. นักวิทยาศาสตร์ สบ.1 (สาขาจิตวิทยาคลินิก)

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร นักวิทยาศาสตร์ สบ.1 (สาขาจิตวิทยาคลินิก) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทั่วไป (20 ข้อ)
  • ภาษาไทย (20 ข้อ)
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • ความรู้เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยาคลินิก (80 ข้อ)
  • ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) (20 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  • กฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (10 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ คสช. (ฉบับที่ 87-89)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจ รอง สว. การเงินและบัญชี,ตรวจสอบภายใน,การเงินและพัสดุ

57120615

นวข้อสอบตำรวจ บุคคลภายนอก รอง สว. ทำหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ บุคคลภายนอก รอง สว. ทำหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทั่วไป (20 คะแนน)
  • ภาษาไทย (20 คะแนน)
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • หลักการบัญชีทั่วไป (40 คะแนน)
  • หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (25 คะแนน)
  • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (15 คะแนน)
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (20 คะแนน)
  • พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (10 คะแนน) กฎก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ รอง สว. การเงินและบัญชี,ตรวจสอบภายใน,การเงินและพัสดุ : ตำราทอง

57120608

นวข้อสอบตำรวจ บุคคลภายนอก รอง สว. ทำหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทั่วไป (20 คะแนน)
  • ภาษาไทย (20 คะแนน)
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • หลักการบัญชีทั่วไป (40 คะแนน)
  • หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (25 คะแนน)
  • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (15 คะแนน)
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (20 คะแนน)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (10 คะแนน) กฎก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว

57120606

นวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บก.ทท.) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว รอง สว.ส ายงานปฏิบับติการป้องกันปราบปราม (ตำรวจท่องเที่ยว)

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เก็งข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 • ประวัติ
 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
  • ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
  • ภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย
  • ประมวลกฎหมายอาญา (จำนวน 30 ข้อ)
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (จำนวน 30 ข้อ)
  • กฎหมายลักษณะพยาน (จำนวน 20 ข้อ)
   (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (จำนวน 20 ข้อ)
   – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จำนวน 10 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
   – กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
   – กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่พี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 350 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

57120604

นวข้อสอบตำรวจ รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม เก็งข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 • ประวัติ
 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
  • ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
  • ภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย
  • ประมวลกฎหมายอาญา (จำนวน 30 ข้อ)
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (จำนวน 30 ข้อ)
  • กฎหมายลักษณะพยาน (จำนวน 20 ข้อ)
   (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (จำนวน 20 ข้อ)
   – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จำนวน 10 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
   – กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
   – กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่พี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 350 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวสอบ นายร้อยตำรวจหญิง

ติวสอบนายร้อยตำรวจหญิง

ติวสอบนายร้อยตำรวจหญิง

 

สถาบันติว SP ACADEMY

จองด่วน!! ติวเข้ม!! เพื่อสอบ..

"นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง"

สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 หรือ ปวช. สอบเดือน ก.พ. 58

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.00 น.

เริ่มติว 12 ต.ค. – สอบ

โทรสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัด!!


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สทส.8,บ.ตร.9

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สทส.8,บ.ตร.9

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สทส.8,บ.ตร.9

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สทส.8,บ.ตร.9 กลุ่มงานเทคนิค ในสังกัด สทส. และ บ.ตร. สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.  ใหม่ล่าสุด สรุปเนื้อหา+รวมข้อสอบนายสิบตำรวจล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สทส.8,บ.ตร.9

 • ความรู้ตำรวจ
 • ความสามารถทั่วไป
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
 • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บา


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สาย สพฐ.10

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สาย สพฐ.10 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กลุ่มงานเทคนิค ในสังกัด สพฐ.ตร. สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ทั้งชายและหญิง ใหม่ล่าสุด สรุปเนื้อหา+รวมข้อสอบนายสิบตำรวจล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ สาย สพฐ.10

 • ประวัติสำนักงาน สพฐ.ตร
 • ความรู้เกี่ยวกับตำรวจ
 • ความสามารถทั่วไป (50 ข้อ)
 • ภาษาไทย (20 ข้อ)
 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (30 ข้อ)
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน (30 ข้อ)
 • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (20 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บา


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจส สายป้องกันและปราบปราม

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ

 • ความสามารถทั่วไป (40 ข้อ)
 • ภาษาไทย (25 ข้อ)
 • ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) (40 ข้อ)
 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (25 ข้อ)
 • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (10 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.  สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ (อำนวยการและสนับสนุน) เก็งข้อสอบ+ข้อสอบเก่า

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

เก็งข้อสอบ+แนวข้อสอบเก่า แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน เตรียมสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ทั้งชายและหญิง ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ

– ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความสามารถทั่วไป (40 ข้อ)
 • ภาษาไทย (25 ข้อ)

– ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) (40 ข้อ)
 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (25 ข้อ)
 • สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม (10 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.  สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 250 บาท


แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

 

แนวข้อสอบ นรต. นักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม

นักเรียนนายสิบตำรวจ

นักเรียนนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม

 • ความสามารถทั่วไป (40 ข้อ)
 • ภาษาไทย (25 ข้อ)
 • ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) (40 ข้อ)
 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (25 ข้อ)
 • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (10 ข้อ)
 • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (10 ข้อ) ความรู้เกีย่วกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท