แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

012แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวส.

หลักสูตรการสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 1ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร

ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ภาค ข.

007แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ภาค ข. วุฒิ ปวส. สรุป+ข้อสอบล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบกรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ภาค ข. (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) (200 คะแนน)

 • ประวัติกรมสรรพากร
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร
 • ทดสอบความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) กรมสรรพากร,สอบกรมสรรพากร,เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน,ภาษีอากร,

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมการปกครองแนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ภาค ข.

แนวข้อสอบกรมสรรพากรแนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ภาค ข. วุฒิ ปวส. สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด
ครบหลักสูตรการสอบ กรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ภาค ข.
– ประวัติกรมสรรพากร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร
– ความรู้ทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure,Vocabulry,Reading Comprehension)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

นักวิชาการสรรพากร


คู่มือเตรียมสอบ กรมสรรพากร ตำแหน่ง “นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ” ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เก็งข้อสอบ+รวมข้อสอบเก่า

ราคาขาย: 200.00 บาท

ภาค ข. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

 • ประมวลรัษฎากร
 • นโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากรและ แหล่งภาษีอากร อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ กรมสรรพากร ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ฉบับรวมข้อสอบ+เก็งข้อสอบใหม่ ข้อมูล UPDATE ใหม่ล่าสุด!!.

ราคาขาย: 200.00 บาท

ภาค ข. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

 • ประมวลรัษฎากร
 • นโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากรและ แหล่งภาษีอากร อ่านเพิ่มเติม

นักตรวจสอบภาษี [กรมสรรพากร]

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. กรมสรรพากร ตำแหน่ง "นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ" ฉบับรวมข้อสอบ+เก็งข้อสอบใหม่ ข้อมูล UPDATE ใหม่ล่าสุด!!

ราคาขาย: 200.00 บาท

ภาค ข. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

คู่มือเตรียมสอบ กรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน (ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร) ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงานสรรพากร

 • การตรวจและรับแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆ
 • การพิจารณาคำร้องขอหรือเรื่องราวอื่นๆ เมื่อออกใบอนุญาต
 • การเร่งรัดภาษีอากรค้าง พิจารณาคืนภาษี ยกเว้นภาษี หรือเรียกค่าปรับเพื่อเรียกเก็บภาษี
 • ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245

เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

คู่มือเตรียมสอบ กรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน (ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร) ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

พนักงานภาษีสรรพากร

สรุปเนื้อหา และข้อสอบ ถูกต้อง:แม่นยำ:เป็นปัจจุบัน:ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 180.00 บาท

ประกอบด้วย

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ การรักษาความลับของราชการ ตามระเบียบสำนักนากยรัฐมนตรี