นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ ส.ป.ก. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ด้านการจัดการและพัฒนา)

ราคาขาย: 250.00 บาท

ภายในเล่มประกอบด้วย

  • สรุป พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
  • สรุป พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517
  • สรุป พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 อ่านเพิ่มเติม