แนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 (กพ.ป.โท)

spbook02-01

แนวข้อสอบ ภาค ก. กพ. 4 วุฒิปริญญาโท ความรู้ความสามารถทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ ภาค ก. กพ. 4 วุฒิปริญญาโท ความรู้ความสามารถทั่วไป  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ ภาค ก. กพ. 4 วุฒิปริญญาโท ความรู้ความสามารถทั่วไป

 • วิชาคณิตศาสตร์
  • เลขคณิต
  • เลขเชิงกลและเลขโอเปอเรชั่น
  • ระบบจำนวน
  • คณิตศาสตร์ทั่วไป
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • การสอดคล้องของข้อมูล
  • เงื่อนไขสัญลักษณ์
  • เงื่อนไขภาษา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาภาษาไทย
  • ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1
  • ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2
  • ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 3
  • การเรียงลำดับข้อความ
  • การสรุปความและการตีความ
  • การอ่านบทความสั้น
  • การอ่านบทความยาว

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 วุฒิปริญญาโท

spbook02-02

แนวข้อสอบแนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 วุฒิปริญญาโท 

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 วุฒิปริญญาโท  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 วุฒิปริญญาโท

 • วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ ก.พ.4
 • โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • โจทย์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
 • โจทย์เรื่องการวิเคราะห์เลขสดมภ์
 • โจทย์เรื่องการวิเคราะห์เลข Operation
 • โจทย์อนุกรม
 • โจทย์อุปมา-อุปไมย
 • โจทย์การสรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
 • โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
 • โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 • ความหมายการใช้คำหรือกลุ่มคำ
 • ข้อสอบเติมคำ – กลุ่มคำลงในช่องว่า
 • ข้อสอบราชาศัพท์
 • แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 • ความบกพร่องของประโยค
 • ข้อสอบการอ่านเอาความ-การทำความเข้าใจบทความ
 • แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง
 • แนวข้อสอบความสัมพันธ์
 • แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ
 • แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ

spbook02-13

แนวข้อสอบ ภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ 

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ

 • วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3
 • โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • ความสัมพันธ์และตัวเลขที่ควรสาม
 • ตัวอย่างการแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปแบบต่างๆ
 • โจทย์อนุกรม
 • โจทย์อุปมา-อุปไมย และสรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
 • โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
 • โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 • วิธีการพิจารณาแก้ไขปัญหาโจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 • ความหมายใช้คำหรือกลุ่มคำ
 • ข้อสอบเติมคำ-กลุ่มคำลงในช่องว่าง
 • ข้อสอบราชาศัพท์
 • แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 • ความบกพร่องของประโยค
 • ข้อสอบการอ่านเอาความ การทำความเข้าใจบทความ
 • แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง
 • แนวข้อสอบความสัมพันธ์
 • แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.

ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เจาะ!! ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

b2

เจาะ!! ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

คู่มือเตรียมสอบ เจาะ!! ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เจาะข้อสอบจากสนามจริงล่าสุด

หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การเรียงลำดับประดยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การตีความจากบทความสั้นๆ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. รวมหลักภาษา
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

b1

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) สรุป+ข้อสอบเก่าชุดล่าสุด

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

 • วิชาความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการคิดหาความสัพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
  • การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
 • วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. (ป.ตรี)

a2

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. (ปริญญาตรี) สรุป+ข้อสอบล่าสุด

คู่มือสอบข้าราชการ ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี 

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)
  • ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
  • ภาษาไทย (50 คะแนน)
 • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 แบบใหม่ (ปริญญาตรี)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. (ใหม่)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. (ใหม่)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 "ระดับ ปริญญาตรี" เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)!!
สำหรับ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ที่ เล่มเดียวครบทั้ง ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรและวิธีการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 วิชาที่สอบมี 3 วิชา
วิชาความสามารถทั่วไป
+ วิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ประกอบด้วย ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ภาษาไทย (50 คะแนน) ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
+ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 สามารถใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ จาก TOEFL, TOEIC IELTS CU-TEP TU-GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ดังตารางข้างล่างนี้ คือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบวัดความสามารถทั่วไปในครั้งนั้นโดยยื่นหลักฐานรับรงอผลการทดสอบต่อ ก.พ. ในการสอบครั้งนั้น
– การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (คะแนนเต็ม 120) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
– การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนนเต็ม 990) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 495 คะแนน
– การทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (คะแนนเต็ม 9) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
– การทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
– การทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ชุดเก็งข้อสอบแบบใหม่

สอบ ก.พ. ภาค ก.

สอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 "ระดับ ปริญญาตรี" ชุดเก็.ข้อสอบแบบใหม่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่มเดียวครบ!!

สำหรับ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ตามหลักสูตรการสอบแบบใหม่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้สมัครสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ ปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557
วิชาความสามารถทั่วไป (150 คะแนน)
+ ด้านการคิดคำนวณ คณิตศาสตร์เบื้องต้น,วิเคราะห์ข้อมูล
+ ด้านเหตุผล การคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ
วิชาภาษาไทย (50 คะแนน)
+ความบกพร่องของประโยค
+ข้อสอบการอ่านเอาความ การทำความเข้าใจบทความ
+แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง
+แนวข้อสอบเรื่องความสัมพันธ์
+แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ
+แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
+ความสามารถด้านการพูดอ่านเขียนและฟัง
+ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 แบบใหม่ (ปวช. ปวท. ปวส.)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 "ระดับ ปวช. ปวส. ปวท." เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)!!

สำหรับ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ที่เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ตั้งแต่วันที่ 4-24 มี.ค. 2557 เล่มเดียวครบทั้ง ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้จบ ปวช. ปวส. ปวท.
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557
วิชาความสามารถทั่วไป
+ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
+ ความสามารถด้านเหตุผล
วิชาภาษาไทย
+แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
+แนวข้อสอบการใช้ภาษา
วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 แบบใหม่ (ปริญญาตรี)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. แบบใหม่ 2557 "วุฒิปริญญาตรี" เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)!! เล่มเดียวครบ

สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ที่เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ตั้งแต่วันที่ 4-24 มี.ค. 2557 เล่มเดียวครบทั้ง ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 แบบใหม่ ป.ตรี
วิชาที่สอบมี  3  วิชา (ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
– วิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ข้อสอบความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ข้อสอบภาษาไทย (50 คะแนน) ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
– วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนรวมภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
การใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ จาก TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ดังตารางข้างล่างนี้ ถึงเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบวัดความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น โดยยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบต่อ ก.พ. ในการสอบครั้งนั้น
การทดสอบภาษาอังกฤษ
– TOEFL (คะแนนเต็ม 120) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60
– TOEIC (คะแนนเต็ม 990) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 495
– IELTS (คะแนนเต็ม 9) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4.5
– CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60
– TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500

วิชาความสามารถทั่วไป
+ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
+ ความสามารถด้านเหตุผล
วิชาภาษาไทย
+แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
+แนวข้อสอบการใช้ภาษา
วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี 2557

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ป.ตรี 2557 ใหม่ล่าสุด ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)!! สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ปริญญาตรี 2557 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ตั้งแต่วันที่ 4-24 มี.ค. 2557 ทางอินเตอร์เน็ต
เล่มเดียวครบทั้ง ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. ป.ตรี 2557
วิชาความสามารถทั่วไป
+ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
+ ความสามารถด้านเหตุผล
วิชาภาษาไทย
+แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
+แนวข้อสอบการใช้ภาษา
วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ระดับปริญญาตรี

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557"ระดับปริญญาตรี" ใหม่ล่าสุด ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)!!

สำหรับเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ที่เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ตั้งแต่วันที่ 4-24 มี.ค. 2557 เล่มเดียวครบทั้ง ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557
วิชาความสามารถทั่วไป
+ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
+ ความสามารถด้านเหตุผล
วิชาภาษาไทย
+แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
+แนวข้อสอบการใช้ภาษา
วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ สรุป+ข้อสอบ หนังสือ-คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!** แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จาก..TOEFL, TOEIC,IELTS,CU-TEP,TU-GET
** ก.พ. รับผลการทดสอบจาก 5 สถาบันนี้ **
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ
วัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติว นิติธนิต

 


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายข้อสอบ ธกส 2557, คู่มือ ธกส 57, ชีท ธกส 57, ตำรา ธกส 57, ธกส เปิดสอบ 2557, ภาค ข. ธกส, หนังสือ ธกส, แนวข้อสอบ ธกส 57

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ สรุป+ข้อสอบ หนังสือ-คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ
ความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จาก..
– TOEFL
– TOEIC
– IELTS
– CU-TEP
– TU-GET
** ก.พ. รับผลการทดสอบจาก 5 สถาบันนี้ **

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: SP ACADEMY

 


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายข้อสอบ ธกส 2557, คู่มือ ธกส 57, ชีท ธกส 57, ตำรา ธกส 57, ธกส เปิดสอบ 2557, ภาค ข. ธกส, หนังสือ ธกส, แนวข้อสอบ ธกส 57

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ สรุป+ข้อสอบ หนังสือ-คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ
ความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จาก..- TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP, TU-GET ** ก.พ. รับผลการทดสอบจาก 5 สถาบันนี้ **

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: SP ACADEMY

 


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายข้อสอบ ธกส 2557, คู่มือ ธกส 57, ชีท ธกส 57, ตำรา ธกส 57, ธกส เปิดสอบ 2557, ภาค ข. ธกส, หนังสือ ธกส, แนวข้อสอบ ธกส 57

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ระดับปฏิบัติการ “ปริญญาตรี”

สอบ ก.พ. ภาค ก. 2556แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 "ระดับปฏิบัติการ" (ปริญญาตรี) ใหม่ล่าสุด สูตรลับฉบับพิเศษ!!

สูตรลับฉบับพิเศษ สำหรับการเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ที่เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 2556
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2556
วิชาความสามารถทั่วไป
+ แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ
+ ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
วิชาภาษาไทย
+แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
+แนวข้อสอบการใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 “คณิตศาสตร์”

สอบ ก.พ. ภาค ก.แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 "คณิตศาสตร์" (ทุกระดับ) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

ครบหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ที่เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 2556
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วิชาคณิตศาสตร์ ที่ทุกระดับต้องสอบตาม หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2556
+แนวข้อสอบความสามารถในการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
+แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 “ชุดตอบโจทย์”

สอบ กพ. ภาค ก. 2556แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 "ระดับปฏิบัติการ" (ปริญญาตรี) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ที่เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 2556
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2556
+แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
+แนวข้อสอบภาษาไทย แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา แนวข้อสอบการใช้ภาษา

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ปริญญาตรีแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 "ระดับปริญญาตรี" (ภาค ก. ก.พ.) รวมแนวข้อสอบเก่า 1,500 ข้อ-ปี'56 ใหม่ล่าสุด!!

ครบหลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2556 ระดับปริญญาตรี
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. ก.พ.
+แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ.
+แนวข้อสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณภาค ก. ก.พ.
+แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล ภาค ก. กพ.
+แนวข้อสอบภาษาไทย ภาค ก. กพ.
+แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา ภาค ก. กพ.
+แนวข้อสอบการใช้ภาษา ภาค ก. กพ.

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติววิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา เฉลยพร้อมคำอธิบาย อย่างละเอียดเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ไม่มีเวลาติว หรือใช้ทบทวนเพ่ิมความมั่นใจในการสอบ ภาค ก. ก.พ. แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศ เกิจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบ กพ 2555 ภาค ก ระดับปริญญาโท

สอบ กพ 2555

สอบ กพ

แนวข้อ สอบ ภาค ก. ก.พ. 2555

ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท

อ่านเพิ่มเติม