แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2556 “ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4”

b1แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2556 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ตำแหน่ง "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4" สำหรับผู้จบปริญญาตรี ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบ ธ.ก.ส. 2556
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน)
– แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556
– แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556
วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการัดการเบื้องต้น สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 56
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงาน สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556
– หลักการบริหารที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น สำหรับสอบ ธ.ก.ส. 2556

เนื้อหาและเฉลยคำตอบ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดตรงตามหลักสูตรการสอบ ธ.ก.ส. 2556

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 280 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) **ทุกตำแหน่งต้องสอบ** รวมข้อสอบ+เก็งข้อสอบใหม่

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ประวัติ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่
 • พระราชบัญญัติ กฟผ. ประวัติการไฟฟ้าไทย
 • วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
 • ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 • ภาษาอังกฤษแนว TOEIC อ่านเพิ่มเติม

ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ

ราคาขาย: 250.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความละเอียดแม่นยำ
 • ภาคความรู้ความสามารถเแพาะตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม

ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานการเงิน

นอกเหนือ

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน เล่มเดียวครบ

ราคาขาย: 250.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความละเอียดแม่นยำ
 • ภาคความรู้ความสามารถเแพาะตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม

ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ

ราคาขาย: 250.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความละเอียดแม่นยำ
 • ภาคความรู้ความสามารถเแพาะตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม